Polityka prywatności


Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies w ramach funkcjonowania strony www.cypriankajetan.pl.

Właścicielem strony www.cypriankajetan.pl jest Cyprian Kajetan zamieszkały w Warszawie (Polska), z którym skontaktować się możesz pod adresem cypriankajetan@gmail.com. Właściciel strony jest administratorem danych.

Dane osobowe i pliki cookies

Strona cypriankajetan.pl (jak znakomita większość stron internetowych) używa plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Informacje zbierane przy pomocy ciasteczek wykorzystywane są dla prawidłowego działania strony i jej funkcji, w celu dostosowania zawartości strony do preferencji użytkowników, optymalizacji korzystania z bloga oraz w celach statystycznych i analitycznych.

Strona cypriankajetan.pl wykorzystuje zarówno cookies sesyjne (przy których po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia), jak i pliki cookies trwałe (które są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia).

Mechanizmy plików cookies nie pozwalają właścicielowi strony na identyfikację czytelnika , nie pobierają żadnych poufnych danych z urządzenia czytelnika.

Strona cypriankajetan.pl w wykorzystuje cookies własne w celu prawidłowego działania strony oraz zapamiętania preferencji użytkowników.

Strona cypriankajetan.pl wykorzystuje również pliki cookies zewnętrzne – cookies i kod śledzenia Google Analytics w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (narzędzie Google Analytics należy do Google LLC z siedzibą w USA).

Google Analytics jest domyślnie włączone na stronie. Jeżeli chcesz wyłączyć ciasteczka Google Analytics możesz to zrobić poprzez ustawienia swojej przeglądarki.

Właściciel bloga używa Google Analytics dla celów statystycznych – w celu optymalizacji bloga i ulepszania jego działania.

Google udostępnia narzędzie (w postaci dodatku do przeglądarki) umożliwiające blokadę skryptów Google Analytics.

Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics

Polityka prywatności Google

Każdy czytelnik może wyłączyć pliki cookies przy pomocy ustawień przeglądarki. Korzystanie ze strony będzie nadal możliwe, poza funkcjami, które dla swojego działania wymagają plików cookies.

Nie wiesz jak wyłączyć pliki cookies? Oto jak możesz zmienić ustawienia cookies w kilku popularnych przeglądarkach:

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde takie zapytanie, jest zapisywane w logach serwera. Obejmują one m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są wykorzystywane do identyfikacji czytelników. Informacje zawarte w logach serwera mogą być wykorzystane np. do diagnozowania problemów technicznych z serwerem,a także w celach bezpieczeństwa.

Wiadomości e-mail

Pamiętaj, że jeżeli kontaktujesz się ze mną drogą mailową, tym samym przekazujesz mi adres e-mail, z którego korzystasz, a także inne dane osobowe, jeżeli takowe zawrzesz w treści wiadomości. W takiej sytuacji podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest zgoda wynikająca z zainicjowanego przez Ciebie tą drogą kontaktu. Twoje dane osobowe przekazywane mi w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu z Tobą.

Wszelkie dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem ze strony, są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się ze mną pod adresem cypriankajetan@gmail.com. Pamiętaj, że zgodnie z przepisami jestem uprawniony do odmówienia realizacji niektórych uprawnień, jeżeli realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przeze mnie danych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Mogę powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych użytkowników bloga innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Powierzam przetwarzanie danych osobowych firmie, na której serwerach znajduje się moja strona. Moja strona znajduje się aktualnie na serwerach firmy Zenbox sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, powierzenie przetwarzania danych ma na celu przechowywanie ich na serwerze.

Polityka prywatności Zenbox

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Afiliacja

Niektóre linki na stronie mogą być linkami afiliacyjnymi, na stronie mogą pojawiać się banery afiliacyjne. W celu prawidłowego działania programu afiliacyjnego, na blogu pojawić się mogą pliki cookies związane z afiliacją.

Proszę, pamiętaj również o tym, że są takie sytuacje, kiedy prawo nakazuje administratorowi udostępnienie danych organom państwowym, na przykład organom ścigania – w takiej sytuacji dane zostaną udostępnione.

Scroll to Top